Do tego potrzebne jest kilka minut na przeczytanie instrukcji obsługi oraz kilka godzin w ciągu roku, aby utrzymać przedsionek w dobrym stanie.

Opłaca się dbać o poszycie oraz stelaż przedsionka. Wszelkie testy oraz badania przeprowadzone w fabryce Isabella dowiodły, iż odpowiednia pielęgnacja przedsionka znacznie wydłuża czas jego przydatności. Zdarza się, że przedsionki do przyczep kempingowych, które stacjonują w pobliżu morza lub na terenach leśnych, wskutek złej pielęgnacji przeciekają. Najczęstszą przyczyną tego rodzaju defektu jest zła pielęgnacja przedsionka. Sól pochłania wilgotność powietrza, proces ten powoli postępuję, niszcząc skutecznie impregnat, jeśli tworząca się warstwa brudu na poszyciu nie jest usuwana. Dlatego tak ważne jest, aby utrzymywać przedsionek w czystości poprzez jego częste mycie.

Proszę mieć również na uwadze, że gaz ciekły w aerozolu również rozkłada warstwę impregnującą. Trzeba uważać, w jaki sposób używa się dezodorantów, lakierów do włosów, preparatów na insekty itd. Bardzo często rozpylany jest preparat na insekty przy drzwiach wejściowych.

Folie użyte w oknach przedsionka to produkt zaawansowany technologicznie. Materiał musi spełniać jednocześnie różne wymagania: najwyższą elastyczność przy składaniu oraz najlepszą transparentność (przeźroczystość). Isabella używa w swoich produktach folii najwyższej jakości od przodujących producentów na świecie. Biorąc pod uwagę ochronę środowiska jest zabronione używanie zmiękczaczy/plastyfikatorów baru/kadmu o wysokiej zawartości metali ciężkich. Dlatego też, jako środków zastępczych używa się baru/cynku. To oznacza niestety zmianę struktury folii, przez co może powstać efekt migotania. Oprócz tego, wskutek składania przedsionka, uwidaczniają się fałdy na powierzchni okien. W miejscach załamań materiału może w niektórych przypadkach dojść do pojawienia się małych skaz na foli. Niestety przy obecnym stanie techniki nie jest to w każdym przypadku do usunięcia. Isabella gwarantuje natomiast użycie w swoich produktach folii, która sprosta naszym wymaganiom, co do trwałości. Chodzi tu przede wszystkim o odporność na promieniowanie UV oraz temperaturę od -25C do +60C. Aby zapobiegać tzw. fałdom/załamaniom na foliach okiennych można elementy okienne wywiesić w ciepłym, nagrzanym miejscu (np. przez kaloryfer – nie dotykać podczas suszenia) zanim przedsionek po dłuższym okresie nie używania – na nowo zostanie rozłożony.
UWAGA!!!

Należy pamiętać, że w przedsionkach, w których użyty jest wymienny system firanowy, należy zdemontować małe żabki firanowe przed złożeniem przedsionka, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom na foliach okiennych.
Życzymy Państwu wielu radosnych chwil spędzonych w Państwa nowym przedsionku ISABELLA!

Zastrzega się prawo do zmian.
WAŻNE!

Ze względu na ochronę środowiska zabronione jest wykorzystywanie w produkcji metalu ciężkiego – kadmu jako „zmiękczacza”, co prowadzi do tego, że okna w przedsionkach Isabella są bardziej wrażliwe na wszelkie naprężenia/zagniecenia/naciski (powstałe na skutek np. składania, zamków błyskawicznych, taśm kątowych, strukturze materiału). Przez ww. czynniki może ulec pogorszeniu transparentność okien, nie są do uniknięcia wszelkie zagniecenia lub zarysowania. Na bieżąco kontrolujemy postęp w tej dziedzinie, śledzimy wszelkie pojawiające się nowości i zapewniamy, iż używamy do produkcji okien najlepszych dostępnych na rynku folii okiennych. Do czasu aż nie zostanie wynaleziony materiał z optymalnymi właściwościami do produkcji okien, staramy się , aby możliwe szkody były jak najmniejsze. Dlatego też chronimy dwie strony powłoki okiennej poprzez wytrzymały na naciski materiał z pianki. Zalecamy przechować starannie ten „ochraniacz”, aby był gotowy do użytku w momencie składania przedsionka.

Leave a reply